ต้นเคเปอร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Capparis spinosa L. (สกุลชิงชี่)

ต้นเคเปอร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Capparis spinosa L. (สกุลชิงชี่)

@ นครเปตรา ประเทศจอร์แดน
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย/

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: