ต้นเจตพังคี ชื่อวิทยาศาสตร์ Cladogynos orientalis Zipp. ex Span.

ต้นเจตพังคี ชื่อวิทยาศาสตร์ Cladogynos orientalis Zipp. ex Span.

สรรพคุณ: ราก: รสเผ็ดขื่นปร่า สรรพคุณ แก้ท้องขึ้นปวดแน่นในท้อง ขับลมทำให้เรอ ฝนกับน้ำปูนใสผสมกับมหาหิงคุ์ และการบูรทาท้องเด็กอ่อน แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้ปวดท้อง ขับผายลม

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: