ต้นเทียนนา (ผักกาดรอ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell.

ต้นเทียนนา (ผักกาดรอ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell.

@ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
@ คลองตาล ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: