ต้นเลียงผึ้ง (เซียง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus albipila (Miq.) King.

ต้นเลียงผึ้ง (เซียง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus albipila (Miq.) King.

@ ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ บ้านไร่ อุทัยธานี
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: