ต้นเล็บมือนาง (ดอกซ้อน/ดอกลา) ชื่อวิทยาศาสตร์ Combretum indicum (L.) DeFilipps. / Quisqualis indica L.

ต้นเล็บมือนาง (ดอกซ้อน/ดอกลา) ชื่อวิทยาศาสตร์ Combretum indicum (L.) DeFilipps. / Quisqualis indica L.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: