ต้นแก้วไพฑูรย์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Tecomanthe speciosa W.R.B. Oliv. & J.A. Hunter.

ต้นแก้วไพฑูรย์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Tecomanthe speciosa W.R.B. Oliv. & J.A. Hunter.

@ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: