ต้นแค (ดอกแดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesbania grandiflora (L.) Pers.

ต้นแค (ดอกแดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesbania grandiflora (L.) Pers.

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

สรรพคุณ: เปลือกต้น: รสฝาดจัด สรรพคุณ แก้ท้องร่วง คุมธาตุ แก้บิดมูกเลือด สมานแผลทั้งภายในและภายนอก
ใบ: รสจืดมัน สรรพคุณ แก้ไข้เปลี่ยนอากาศ (ไข้หัวลม) แก้ไข้หวัด
เปลือกต้นแคป่า: รสฝาด สรรพคุณ ต้มเอาน้ำชะล้างบาดแผลให้แผลหายเร็ว

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: