สมุนไพร.ไทย

ต้นแฟบน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Hymenocardia punctata Wall. ex Lindl.

ต้นแฟบน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Hymenocardia punctata Wall. ex Lindl.

ต้นแฟบน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Hymenocardia punctata Wall. ex Lindl.

@ มายดรีม เรือนแพฯ รีสอร์ต โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: