ต้นแสมสาร (ขี้เหล็กป่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby.

ต้นแสมสาร (ขี้เหล็กป่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby.

@ อุทยานธรรมชาติวิทยา สิรีรุกขชาติ (มหาวิทยาลัยมหิดล) พุทธมณฑล นครปฐม
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: