ต้นโคคา ชื่อวิทยาศาสตร์ Erythroxylum coca Lam.

ต้นโคคา ชื่อวิทยาศาสตร์ Erythroxylum coca Lam.

@ สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: