ต้นโรสแมรี่ (Rosemary) ชื่อวิทยาศาสตร์ Rosmarinus officinalis L.

ต้นโรสแมรี่ (Rosemary) ชื่อวิทยาศาสตร์ Rosmarinus officinalis L.
วงศ์กะเพรา : Lamiaceae

@ หอเอนเมืองปิซา ปิซา อิตาลี.
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: