บรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ (Jivaka Komara Bhacca) วัดแค รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี

บรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ (Jivaka Komara Bhacca) วัดแค รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี
[ ไม่มีพืชได ที่ไม่เป็นยา # หมอชีวกโกมารภัจจ์ ]

@ วัดแค รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: