ต้นไผ่ดำอินโดนีเซีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Gigantochloa atroviolacea Widjaja.

ต้นไผ่ดำอินโดนีเซีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Gigantochloa atroviolacea Widjaja.

Read more

ต้นมะม่วงมหาชนก ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

ต้นมะม่วงมหาชนก ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

Read more

ต้นเปล้าล้มลุก ชื่อวิทยาศาสตร์ Croton hirtus L’Her.

ต้นเปล้าล้มลุก ชื่อวิทยาศาสตร์ Croton hirtus L’Her.

Read more

ต้นพุทธมุลี ชื่อวิทยาศาสตร์ Actephila ovalis (Ridl.) Gage.

ต้นพุทธมุลี ชื่อวิทยาศาสตร์ Actephila ovalis (Ridl.) Gage.

Read more

ต้นขมัน (เครือขมัน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr.

ต้นขมัน (เครือขมัน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr.

Read more

ต้นระฆังทอง (กาสะลองป่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne.

ต้นระฆังทอง (กาสะลองป่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne.

Read more

ต้นเข็มแดง (ตาเป็ดใบยอ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb. & B. Krishna.

ต้นเข็มแดง (ตาเป็ดใบยอ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb. & B. Krishna.

Read more

ต้นเข็มพระราม (เข็มขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. curviflora.

ต้นเข็มพระราม (เข็มขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. curviflora.

Read more

ต้นผักรด (ผักฮาก) ชื่อวิทยาศาสตร์ Erythropalum scandens Blume.

ต้นผักรด (ผักฮาก) ชื่อวิทยาศาสตร์ Erythropalum scandens Blume.

Read more

ต้นหัวลิง (เถาหัวลิง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Sarcolobus globosus Wall.

ต้นหัวลิง (เถาหัวลิง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Sarcolobus globosus Wall.

Read more

ต้นเม็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Macaranga tanarius (L.) Mull. Arg. var. tanarius.

ต้นเม็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Macaranga tanarius (L.) Mull. Arg. var. tanarius.

Read more