ต้นปริกยักษ์ (ปริกใบเคียว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus falcatus L.

ต้นปริกยักษ์ (ปริกใบเคียว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus falcatus L.

Read more

ต้นปริกราชินี ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop ‘Myriocladus’.

ต้นปริกราชินี ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop ‘Myriocladus’.

Read more

ต้นปริกน้ำค้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop. Sprengeri Group.

ต้นปริกน้ำค้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop. Sprengeri Group.

Read more