ต้นคริสต์มาส (บานใบ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch.

ต้นคริสต์มาส (บานใบ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch.

Read more

ต้นเปล้าล้มลุก ชื่อวิทยาศาสตร์ Croton hirtus L’Her.

ต้นเปล้าล้มลุก ชื่อวิทยาศาสตร์ Croton hirtus L’Her.

Read more

ต้นเม็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Macaranga tanarius (L.) Mull. Arg. var. tanarius.

ต้นเม็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Macaranga tanarius (L.) Mull. Arg. var. tanarius.

Read more

ต้นสะเลียมหอม (ไคร้หอม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Breynia thorelii (Beille) Welzen & Pruesapan. / Sauropus thorelii Beille.

ต้นสะเลียมหอม (ไคร้หอม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Breynia thorelii (Beille) Welzen & Pruesapan. / Sauropus thorelii Beille.

Read more

ต้นจอกแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus fluitans Benth. ex Mull. Arg.

ต้นจอกแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus fluitans Benth. ex Mull. Arg.

Read more

ต้นมะไฟ ชื่อวิทยาศาสตร์ Baccaurea ramiflora Lour.

ต้นมะไฟ ชื่อวิทยาศาสตร์ Baccaurea ramiflora Lour.

Read more

ต้นสามพันตา ชื่อวิทยาศาสตร์ Sampantaea amentiflora (Airy Shaw) Airy Shaw.

ต้นสามพันตา ชื่อวิทยาศาสตร์ Sampantaea amentiflora (Airy Shaw) Airy Shaw.

Read more

ต้นมูกเบี้ย ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia bifida Hook. & Arn.

ต้นมูกเบี้ย ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia bifida Hook. & Arn.

Read more

ต้นประคำไก่ (มะคำไก่) ชื่อวิทยาศาสตร์ Putranjiva roxburghii Wall. / Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa.

ต้นประคำไก่ (มะคำไก่) ชื่อวิทยาศาสตร์ Putranjiva roxburghii Wall. / Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa.

Read more

ต้นละหุ่งแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Ricinus communis L. (Red)

ต้นละหุ่งแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Ricinus communis L. (Red)

Read more

ต้นสมอทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ Shirakiopsis indica (Willd.) Esser.

ต้นสมอทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ Shirakiopsis indica (Willd.) Esser.

Read more