ต้นหญ้านิ้วทอง (หญ้าขนหนอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen.

ต้นหญ้านิ้วทอง (หญ้าขนหนอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen.

Read more

ต้นไผ่ดำอินโดนีเซีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Gigantochloa atroviolacea Widjaja.

ต้นไผ่ดำอินโดนีเซีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Gigantochloa atroviolacea Widjaja.

Read more

ต้นหลีงัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Flemingia brevipes Craib.

ต้นหลีงัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Flemingia brevipes Craib.

Read more

ต้นหญ้ากุศะ (หญ้าคาอินเดีย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Desmostachya bipinnata (L.) Stapf.

ต้นหญ้ากุศะ (หญ้าคาอินเดีย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Desmostachya bipinnata (L.) Stapf.

Read more

ต้นลำเอียก ชื่อวิทยาศาสตร์ Coix aquatica Roxb.

ต้นลำเอียก ชื่อวิทยาศาสตร์ Coix aquatica Roxb.

Read more

ต้นหน่อไม้น้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Zizania latifolia (Griseb.) Hance ex F.Muell.

ต้นหน่อไม้น้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Zizania latifolia (Griseb.) Hance ex F.Muell.

Read more

ต้นหญ้าแฝก ชื่อวิทยาศาสตร์ Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty.

ต้นหญ้าแฝก ชื่อวิทยาศาสตร์ Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty.

Read more

ต้นหญ้ารังนก ชื่อวิทยาศาสตร์ Chloris barbata Sw.

ต้นหญ้ารังนก ชื่อวิทยาศาสตร์ Chloris barbata Sw.

Read more

ต้นไผ่รวก ชื่อวิทยาศาสตร์ Thyrsostachys siamensis Gamble.

ต้นไผ่รวก ชื่อวิทยาศาสตร์ Thyrsostachys siamensis Gamble.

Read more