ต้นคริสต์มาส (บานใบ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch.

ต้นคริสต์มาส (บานใบ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch.

Read more

ต้นเปล้าล้มลุก ชื่อวิทยาศาสตร์ Croton hirtus L’Her.

ต้นเปล้าล้มลุก ชื่อวิทยาศาสตร์ Croton hirtus L’Her.

Read more

ต้นเม็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Macaranga tanarius (L.) Mull. Arg. var. tanarius.

ต้นเม็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Macaranga tanarius (L.) Mull. Arg. var. tanarius.

Read more

ต้นสะเลียมหอม (ไคร้หอม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Breynia thorelii (Beille) Welzen & Pruesapan. / Sauropus thorelii Beille.

ต้นสะเลียมหอม (ไคร้หอม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Breynia thorelii (Beille) Welzen & Pruesapan. / Sauropus thorelii Beille.

Read more

ต้นสามพันตา ชื่อวิทยาศาสตร์ Sampantaea amentiflora (Airy Shaw) Airy Shaw.

ต้นสามพันตา ชื่อวิทยาศาสตร์ Sampantaea amentiflora (Airy Shaw) Airy Shaw.

Read more

ต้นมูกเบี้ย ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia bifida Hook. & Arn.

ต้นมูกเบี้ย ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia bifida Hook. & Arn.

Read more