ต้นหูกวางด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia catappa L. ‘Variegated’

ต้นหูกวางด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia catappa L. ‘Variegated’

Read more

ต้นตะเคียนหนู ชื่อวิทยาศาสตร์ Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. Var. lanceolata C.B.

ต้นตะเคียนหนู ชื่อวิทยาศาสตร์ Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. Var. lanceolata C.B. Clarke.

Read more

ต้นติ่งตั่ง (งวงสุ่ม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Getonia floribunda Roxb.

ต้นติ่งตั่ง (งวงสุ่ม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Getonia floribunda Roxb.

Read more

ต้นหูกวาง ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia catappa L.

ต้นหูกวาง ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia catappa L.

Read more