ต้นหญ้านิ้วทอง (หญ้าขนหนอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen.

ต้นหญ้านิ้วทอง (หญ้าขนหนอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen.

Read more

ต้นไผ่ดำอินโดนีเซีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Gigantochloa atroviolacea Widjaja.

ต้นไผ่ดำอินโดนีเซีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Gigantochloa atroviolacea Widjaja.

Read more

ต้นหลีงัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Flemingia brevipes Craib.

ต้นหลีงัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Flemingia brevipes Craib.

Read more

ต้นลำเอียก ชื่อวิทยาศาสตร์ Coix aquatica Roxb.

ต้นลำเอียก ชื่อวิทยาศาสตร์ Coix aquatica Roxb.

Read more

ต้นหน่อไม้น้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Zizania latifolia (Griseb.) Hance ex F.Muell.

ต้นหน่อไม้น้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Zizania latifolia (Griseb.) Hance ex F.Muell.

Read more

ต้นหญ้ารังนก ชื่อวิทยาศาสตร์ Chloris barbata Sw.

ต้นหญ้ารังนก ชื่อวิทยาศาสตร์ Chloris barbata Sw.

Read more