ต้นหญ้านิ้วทอง (หญ้าขนหนอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen.

ต้นหญ้านิ้วทอง (หญ้าขนหนอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen.

Read more

ต้นไผ่ดำอินโดนีเซีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Gigantochloa atroviolacea Widjaja.

ต้นไผ่ดำอินโดนีเซีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Gigantochloa atroviolacea Widjaja.

Read more

ต้นไผ่รวก ชื่อวิทยาศาสตร์ Thyrsostachys siamensis Gamble.

ต้นไผ่รวก ชื่อวิทยาศาสตร์ Thyrsostachys siamensis Gamble.

Read more

ต้นส้มกบ (ผักแว่น) ชื่อวิทยาศาสตร์ Oxalis corniculata L.

ต้นส้มกบ (ผักแว่น) ชื่อวิทยาศาสตร์ Oxalis corniculata L.

Read more

ต้นเทียนนา (ผักกาดรอ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell.

ต้นเทียนนา (ผักกาดรอ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell.

Read more