ต้นเข็มแดง (ตาเป็ดใบยอ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb. & B. Krishna.

ต้นเข็มแดง (ตาเป็ดใบยอ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb. & B. Krishna.

Read more

ต้นระย่อมน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz.

ต้นระย่อมน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz.

Read more