ต้นตะเคียนหนู ชื่อวิทยาศาสตร์ Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. Var. lanceolata C.B.

ต้นตะเคียนหนู ชื่อวิทยาศาสตร์ Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. Var. lanceolata C.B. Clarke.

Read more

ต้นขี้อ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia nigrovenulosa Pierre.

ต้นขี้อ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia nigrovenulosa Pierre.

Read more