ต้นหลังกับ ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga westerhoutii Griff.

ต้นหลังกับ ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga westerhoutii Griff.

Read more

ต้นตาด (ต๋าว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

ต้นตาด (ต๋าว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Read more