ต้นปริกยักษ์ (ปริกใบเคียว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus falcatus L.

ต้นปริกยักษ์ (ปริกใบเคียว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus falcatus L.

Read more

ต้นเฟิร์นโปร่งฟ้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus setaceus (Kunth) Jessop.

ต้นเฟิร์นโปร่งฟ้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus setaceus (Kunth) Jessop.

Read more

ต้นปริกราชินี ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop ‘Myriocladus’.

ต้นปริกราชินี ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop ‘Myriocladus’.

Read more

ต้นปริกน้ำค้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop. Sprengeri Group.

ต้นปริกน้ำค้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop. Sprengeri Group.

Read more

ต้นหน่อไม้ฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus officinalis L.

ต้นหน่อไม้ฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus officinalis L.

Read more

ต้นสามสิบ (รากสามสิบ,สาวน้อยร้อยผัว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus racemosus Willd.

ต้นสามสิบ (รากสามสิบ,สาวน้อยร้อยผัว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus racemosus Willd.

Read more