ต้นคริสต์มาส (บานใบ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch.

ต้นคริสต์มาส (บานใบ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch.

Read more

ต้นมูกเบี้ย ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia bifida Hook. & Arn.

ต้นมูกเบี้ย ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia bifida Hook. & Arn.

Read more

ต้นสลัดไดป่า (กะลำพัก) ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia antiquorum L.

ต้นสลัดไดป่า (กะลำพัก) ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia antiquorum L.

Read more

ต้นโป๊ยเซียนไร้หนาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia geroldii Rauh.

ต้นโป๊ยเซียนไร้หนาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia geroldii Rauh.

Read more

ต้นส้มเช้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia neriifolia L.

ต้นส้มเช้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia neriifolia L.

Read more