ต้นองุ่นต้น (องุ่นบราซิล) ชื่อวิทยาศาสตร์ Plinia cauliflora (Mart.) Kausel.

ต้นองุ่นต้น (องุ่นบราซิล) ชื่อวิทยาศาสตร์ Plinia cauliflora (Mart.) Kausel.

Read more

ต้นแดง (คริสติน่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium myrtifolium Walp.

ต้นแดง (คริสติน่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium myrtifolium Walp.

Read more

ต้นทีทรี (ชาออสซี่) ชื่อวิทยาศาสตร์ Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel.

ต้นทีทรี (ชาออสซี่) ชื่อวิทยาศาสตร์ Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel.

Read more

ต้นเสม็ดแดง (ผักเม็ก) ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra.

ต้นเสม็ดแดง (ผักเม็ก) ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra.

Read more

ต้นกานพลู ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry.

ต้นกานพลู ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry.

Read more

ต้นเสม็ดขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake.

ต้นเสม็ดขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake.

Read more