ต้นหลังกับ ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga westerhoutii Griff.

ต้นหลังกับ ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga westerhoutii Griff.

Read more

ต้นลาน (ลานป่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Corypha lecomtei Becc.

ต้นลาน (ลานป่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Corypha lecomtei Becc.

Read more

ต้นตาด (ต๋าว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

ต้นตาด (ต๋าว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Read more