ต้นเข็มแดง (ตาเป็ดใบยอ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb. & B. Krishna.

ต้นเข็มแดง (ตาเป็ดใบยอ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb. & B. Krishna.

Read more

ต้นเข็มพระราม (เข็มขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. curviflora.

ต้นเข็มพระราม (เข็มขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. curviflora.

Read more

ต้นเข็มสาวใต้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Mycetia malayana (G. Don) Craib.

ต้นเข็มสาวใต้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Mycetia malayana (G. Don) Craib.

Read more

ต้นตดหมูตดหมา ชื่อวิทยาศาสตร์ Paederia linearis Hook.f. var. linearis.

ต้นตดหมูตดหมา ชื่อวิทยาศาสตร์ Paederia linearis Hook.f. var. linearis.

Read more

ต้นกระดุมใบเล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Spermacoce laevis Lamk.

ต้นกระดุมใบเล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Spermacoce laevis Lamk.

Read more

ต้นกาแฟ (โรบัสต้า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Coffea canephora Pierre ex A.Froehner.

ต้นกาแฟ (โรบัสต้า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Coffea canephora Pierre ex A.Froehner.

Read more

ต้นพุดภูเก็ต (พุดป่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Gardenia thailandica Tirveng.

ต้นพุดภูเก็ต (พุดป่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Gardenia thailandica Tirveng.

Read more

ต้นกระทุ่มเนิน ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze.

ต้นกระทุ่มเนิน ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze.

Read more

ต้นหัวร้อยรูหนาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmecodia tuberosa Jack.

ต้นหัวร้อยรูหนาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmecodia tuberosa Jack.

Read more

ต้นดอนญ่า ออโรร่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Mussaenda philippica A. Rich. var. Aurora Salit.

ต้นดอนญ่า ออโรร่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Mussaenda philippica A. Rich. var. Aurora Salit.

Read more