ต้นหูกวางด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia catappa L. ‘Variegated’

ต้นหูกวางด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia catappa L. ‘Variegated’

Read more

ต้นขี้อ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia nigrovenulosa Pierre.

ต้นขี้อ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia nigrovenulosa Pierre.

Read more

ต้นหูกวาง ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia catappa L.

ต้นหูกวาง ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia catappa L.

Read more